Zápis MS ČRS Poruba 1 - č.6/2017 ze dne 16.9.2017

                                                    Zápis č.6./2017 výboru MS ČRS Poruba 1

ze dne 16.9.2017

_________________________________________________________________

Datum koná:  16.9.2017   

Přítomni:                Kratochvíl,Bednář,Juřica,Maniak,Vytřas        

Omluveni:   

Hosté:

  1. Schůzi zahájil a řídil p. Bednář uvítáním po dovolených
  2. Hospodář- p.Maniak informoval o stavu na revíru, kdy po velkém letním úbytku vody na revíru je revír opět naplněn na 100% .Byl zaznamenán úhyn na revíru v letních měsících z důvodů nedostatku vody: jedná se o přibližné počty -

kapr-60ks

candát-40ks

štika-30ks

tolstolobik-50ks

  -žádáme o do rybnění rybou tolstolobik z důvodů likvidace fytoplanktonu na revíru

  1. P.Juřica-informoval o stavu financí. Čerpání  dle potřeby                                                                                                                       
  2. p.Kratochvíl-seznámil výbor MS se zápisem MO ČRS Ostrava č.10.

                             -informoval o ukončení tábora, který proběhl v pořádku

  1. žádáme o povolení podzimních dětských rybářských závodů dne 28.10.2017

-hájený bude podrevír č.5 od 27.10.2017

                                                                                              Zapsal: jednatel  - Jaroslav Bednář

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

DANTER

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani