Zápis MS ČRS Poruba 1 - č.5/2017 ze dne 18.6.2017

                                                    Zápis č.5./2017 výboru MS ČRS Poruba 1

ze dne 18.6.2017

_________________________________________________________________

Datum koná:18.6.2017   

Přítomni:                Kratochvíl,Bednář,Juřica,Maniak        

Omluveni:              Vytřas     

Hosté:

  1. Schůzi zahájil a řídil p. Bednář
  2. Hospodář- p.Maniak informoval o stavu na revíru
  3. P.Juřica-informoval o stavu financí. Čerpání  dle potřeby                                                                                                                       
  4. p.Kratochvíl-seznámil výbor MS se zápisem MO ČRS Ostrava č.9.

                             -p.Kratochvíl zve na stavění dětského ryb.tábora od 1.7. – 2.7.2017

                             -na dětském ryb. táboře bude 35 dětí

                                    -součástí tohoto zápisu bude zasláno personální obsazení tábora k odsouhlasení

Výboru MO Ostrava

                                    - zveme členy výboru MO ČRS Ostrava na návštěvu dětského tábora

                                      ve dnech  5.8. -  6.8.2017

  1. K diskuzi příspěvku p.Kubaly (zápis MO č.9) o úhynu ryb: úhyn byl sledován dva dny a pochází

 z podrevíru č. 10 – většina uhynulých kaprů je v průtokovém  prostoru pod Rudnou.V sobotu bylo provedeno vyčištění od uhynulých kaprů,kteří byli téměř již v rozkladu.

                                                                                              Zapsal: jednatel  - Jaroslav Bednář

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

DANTER

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani