Zápis MS ČRS Poruba 1 - č.3/2017 ze dne 26.3.2017

                                                    Zápis č.3/2017 výboru MS ČRS Poruba 1

 ze dne 26.3.2017

_________________________________________________________________

Datum konání:              26.3.2017

Přítomni:                         Kratochvíl,,Vytřas,Maniak,Juřica

Omluveni:                      Bednář

Hosté:

1. Schůzi zahájil a řídil p.Kratochvíl

2.p.Maniák seznámil se stavem revíru – na revíru nebyl zaznamenán úhyn ryby po zimním období.Do revíru byla vysazena štika a dosazen kapr.Revír se nehájil.Na přítoku Mlýnka opět byla rozbita hrázka a byly zahrazeny přitokové roury.V potoku opět neteče voda – není určitě dodržen  limit průtoku – rybnikáři napouštějí své soustavy chovných rybníků bez ohledu na spodní část potoku.Je třeba jak již několikrát poukazujeme vejít v jednání s uživateli v horní části a domluvit nápravu. Vše bylo fotograficky zadokumentováno a zasláno předsedovi MO.

3. p.Vytřas – informoval o přípravách na závod v LRU O Svinovský pohár – který se uskuteční dne 15.4.2017.Tímto žádáme o povolení hájení ve dnech 14 – 15.4.2017 na revíru 471066 a podrevíru č.5.Podrevír 6 bude beze změn.

4.p.Kratochvíl informoval členy výboru o probíhajícím stavu při výdeji povolenek.Stále je mnoho členů kteří si ještě nezaplatili členství a ani povolenku k lovu.

5.p.Kratochvíl seznámil členy výboru s došlou poštou od MO ČRS Ostrava (zápis č.4 )

6.p.Kratochvíl informoval o jednání s generálním ředitelem povodí Odry p.Pagáčem a vedoucím vodospodářské správy Bruntál p.Patákem.(vše ohledně konání letního tábora)

7.Na konferenci MO Ostrava – jsou vxsláni“ p.Vytřas,p.Maniak,p.Juřica,p.Fajkus,p.Kratochvíl

 Zapsal: předseda MS ČRS Poruba 1  -  Milan Kratochvíl

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

DANTER

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani