Zápis MS ČRS Poruba 1 - č.2/2017 ze dne 22.2.2017

                                                    Zápis č.2/2017 výboru MS ČRS Poruba 1

 ze dne 22.2.2017

_________________________________________________________________

Datum konání:              22.2.2017

Přítomni:                         Kratochvíl,Bednář,Vytřas,Maniak

Omluveni:                      Juřica

Hosté:

1. Schůzi zahájil a řídil jednatel p.Bednář

2.p.Maniák seznámil se stavem revíru – na revíru bylo opět provedeno měření kyslíku na výtocích  pomocí oximetru – stav je uspokojivý hodnoty kyslíku jsou stejné jako minule

3. p.Vytřas – informace o závodech v RT kde byl s dětmi z kroužku – umístění 3 a 4 místo.

4.p.Kratochvíl informoval členy výboru o probíhajícím stavu při výdeji povolenek,je poslední pondělní prodej na MO a od března bude prodej na rybářské chatě na Bečkárně.

5.p.Kratochvíl seznámil členy výboru s došlou poštou od MO ČRS Ostrava.

6.p.Bednář upřesnil žádost RSK Svinov k zapůjčení prostoru rybářské chaty -  důvod:čl.schůze spolku a odpolední opékání párků členů spolku.

7.Žádáme o opravu na webových stránkách MO – doba výdaje povolenek v březnu a dubnu je změněna na dobu od 16,00 hodin do 17,00 hodin.

8.Žádáme o proplacení benzínu,oleje a broušení řetězů do motorové pily. Dále o proplacení spojovacího materiálu, který byl použit na opravu opěrné zdi na revíru.

9.p.Kratochvíl upozornil členy výboru MS na nutnost snížit brigádnickou činnost o 20% oproti loňskému roku.Požádal p.Maniaka a p.Bednáře o stanovení prací na revíru během letošního roku s přibližným počtem odpracovaných hodin - termín příští schůze výboru MS.

10.p.Maniák přednesl žádost na zakoupení barev,štětců ,folie na malování místností rybářské chaty,dále barvy (zelená a hnědá cca10kg od druhu),ředidla a štětců na dřevo na nátěry podhledů rybářské chaty a venkovních prostor cca - 10.000,-Kč na vše.

Dále materiál na opravu břehů – trubky,jekle.

11.Výbor souhlasí s proplacením cesty na FORFISHING třem členům MS s mimořádných členských příspěvků.

                                                                              Zapsal: jednatel  MS ČRS Poruba 1  -  J.Bednář

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

DANTER

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani