Zápis MS ČRS Poruba 1 - č.1/2018 ze dne 27.1.2018

                                                    Zápis č.1./2018 výboru MS ČRS Poruba 1

ze dne 27.1.2018

_________________________________________________________________

Datum koná: 27.1.2018   

Přítomni: Kratochvíl,Bednář, Vytřas        

Omluveni:    Juřica,Maniak

Hosté: Haderka,Nožička,Lubojacký,Skura

  1. Schůzi zahájil a řídil p. Bednář
  2. P.Kratochvíl - informoval o stavu fvýdeje povolenek a známek pro členy.
  3. p.Kratochvíl - seznámil výbor MS se schůzi předsedů na MO ČRS Ostrava dne 23.1.2018
  4. p.Vytřas - informoval o činnosti dětského kroužku a o proběhlých třech kolech závodu v RT
  5. p.Vytřas - informoval o přípravě na závěrečnou část závodu v RT mládeže na 3.2.2018

       6.   p.Kratochvíl - informoval o výpravě s dětmi s kroužku dětí na CARP SHOW v Břeclavi.

       7.   p.Bednář - informoval o stavu žádosti na vyznamenání pro členy MS – až na dva členy bylo vše  schváleno.

        8.  p.Kratochvíl  -  informovalo termínu volební schůze MS a zároveň se členové výboru zabývali materiály určených pro tuto schůzi. Konečná verze bude dopilována na výborové schůzi v únoru. Zároveň na této schůzi dojde k dořešení problému, zda - li bude současný výbor znovu kandidovat.

                                                                                              Zapsal: jednatel  - Jaroslav Bednář

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani