Zápis MS ČRS Poruba 1 - č.1/2017 ze dne 29.1.2017

                                                    Zápis č.1/2017 výboru MS ČRS Poruba 1

 ze dne 29.1.2017

_________________________________________________________________

Datum konání:              29.1.2017

Přítomni:                         Kratochvíl,Juřica,Bednář,Vytřas

Omluveni:                      Maniak

Hosté:

1. Schůzi zahájil a řídil jednatel p.Bednář

2.p.Bednář seznámil se stavem revíru – na revíru bylo provedeno měření kyslíku na výtocích  pomocí oximetru – stav je uspokojivý hodnoty kyslíku jsou okolo 7,2mg.l vody.Proto na revíru nesekáme otvory, ale provádíme prosvětlování (úklid sněhu s ledu) a udržujeme neustálý průtok vody.

3. p.Vytřas – informace o činnosti kroužku mládeže a o akci Carpshow Břeclav kde byl i s dětmi s koužku.

4. Pokladník p.Juřica podal informaci o stavu financí MS – byly přijaty finance od MO na činnost MS /1.000,-Kč/

5. p.Vytřas informoval o akci pro děti našeho kroužku dne 3.2.2017 od 12,00 hod.Na rybářské chatě proběhne setkání s p.Alešem Václavíkem – přednášky a ukázky

6.p.Kratochvíl informoval členy výboru o probíhajícím stavu při výdeji povolenek,prodáno 300 čl.známek a 200 povolenek toto bylo řádně vyúčtováno na MO Ostrava.V současné době se prodá cca 10 známek a povolenek na jeden prodejní den.

7.p.Kratochvíl seznámil členy výboru s došlou poštou od MO ČRS Ostrava.

8.p.Bednář přednesl žádost od RSK Svinov o zapůjčení rybářské chaty dne 29.4.2017. Výbor MS souhlasí, ale vše záleží na MO Ostrava, zda-li toto povolí. Tímto žádáme za RSK Svinov o povolení. Úhrada bude provedena dle směrnic.

9.p.Kratochvíl pozval členy výboru na přednášku p.Václavíka v sobotu 4.2.2017 v restauraci Ural v Ostravě-Zábřehu

                                                                              Zapsal: jednatel  MS ČRS Poruba 1  -  J.Bednář

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

DANTER

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani