Zápis výboru MO ČRS Ostrava 14/2017


                                Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

 

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

                                                                  Z á  p  i  s    č.  14/ 2 0 1 7

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava a zástupců místních skupin konaného

     dne 21. 11. 2017 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

  

č.j.            / 2017

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

          

Účast:       dle presenční listiny

 

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Vaďura Richard. Přivítal všechny přítomné zástupce MS  a seznámil je s programem schůze.

 

Informace o zarybnění revírů MO

 

- Hospodář p. Gamba uvedl, že zarybnění revírů MO kaprem , bylo plněno na 100 %. Tabulky zarybnění jednotlivých revíru budou zpracovány a dodány na MS. Dosud není provedeno zarybnění parmou, bílou rybou a cejnem.

Zpráva o čerpání rozpočtu

 

- předseda MO p. Sklenář sdělil, že čerpání rozpočtu není dosud uzavřené. Odhad výboru MO se v jednotlivých kapitolách příjmů do rozpočtu potvrdil. Předseda MO proto vyhodnotil činnost jednotlivých MS velmi kladně a to hlavně na úseku brigád. Upozornil přítomné zástupce MS, že je nutné do konce listopadu 2017 zaslat na sekretariát prezenční listiny brigád z MS.

Příprava inventur

 

- jednatel MO p. Vaďura upozornil zástupce MS, že inventární seznamy musí být zaslány na MO do 30.11.2017. Tiskopisy jsou k dispozici na sekretariátu MO, nebo po dohodě, jdou zaslat elektronickou poštou.

Rozdělení odměn

 

- předseda MO p. Sklenář uvedl, že v letošním roce všechny MS pracovaly dobře, nebylo nutno řešit žádné nedostatky, proto byly odměny pro MS přiděleny v plné výši, bez krácení.

Plán práce výboru MO na rok 2018 byl předán zástupcům MS.

Organizační

 

- předseda MO p. Sklenář seznámil přítomné s přípravou oslav 80. výročí založení rybářského spolku v Ostravě, který proběhne v sobotu dne 25.11.2017 na sále MO Ostrava.

Diskuse

 

- p. Gamba hospodář MO – uvedl že na revíru MS Zábřeh jsou popadané stromy, které ohrožují, jak rybáře, tak i náhodné chodce. Problém je nezájem vlastníků pozemků řešit tento problém kolem revíru.

- MS Hrabůvka – p. Tesařík upozornil, že na revíru Horní Rezavka je rovněž problém s popadanými stromy. Některé se podařilo s vody vytáhnout, ale pořád je hodně stromů, které jsou nebezpečně nakloněny a ohrožují osoby, které se pohybují v okolí revíru..

- MS Mar. Hory – členská schůze proběhne dne 3.3.2018 v 9,00 hod. v Dělnickém domě v Mar. Horách.

- MS Šenov – p. Václavík – členská schůze MS proběhne 14.1.2018 v 10,00 hod.

- p. Bednář vyzval MS, u kterých je v evidenci nářadí jako křovinořezy, motorové pily apd.,  že je zajištěno provedení kontroly a údržby. Žádá o dovoz nářadí na areál MO, nebo po domluvě bude proveden svoz vozidlem MO.

- předseda MS Poruba 1 p. Kratochvíl a MS Hrabůvka p. Tesařík společně upozorňují na nízký až nedostatečný průtok ve VT Mlynka. Soustava Svinovských tůní a zejména „Dolní Rezavka a  Bečkárna“, které jsou z Mlynky napájeny mají nízký stav hladiny a to i v období zvýšených průtoku v řece Odře.

- předseda MS Poruba 1 p. Kratochvíl upozornil na propad zpevněné plochy před chatou u revíru.

- MS Ostrava střed – p. Řezníček konstatoval, že bobři opět napadají vzrostlé stromy, které potom padají a ohrožuji procházející v lokalitě Antošovických štěrkoven.

Výbor MO Ostrava  žádá H. O. ÚS Ostrava o předběžný souhlas s  vymezením úseku  jen pro lov účastníků tábora mládeže v lokalitě Včelí les 2 k.ú. Roudno, pořádaném v roce 2018 na rev. Slezská Harta. Přesný termín bude dodatečně sdělen.

 

Po projednání všech bodů programu jednatel MO p. Vaďura popřál všem přítomným krásné a klidné prožití svátku vánočních a hodně úspěchu do roku 2018 a schůzi ukončil.

Zapsal : jednatel MO   Vaďura Richard

Ověřil : předseda MO   Sklenář Václav

 

 

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani