Zápis výboru MO ČRS Ostrava 13/2017

 

Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

m í s t n í   o r g a n i z a c e   O s t r a v a

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

   Z  á  p  i  s   č. 13  /  2 0 1 7

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava konaného

     dne 07. 11. 2017 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

  

 

 

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

          

Účast:       dle presenční listiny.

 

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Richard Vaďura, který přivítal všechny přítomné.

Hodnocení zarybňovacího plánu

- hospodář p. Gamba uvedl, že do všech revíru MO probíhá vysazování násad dle zarybňovacího plánu na jednotlivé revíry. Ke dni 12.11. je zarybňovací plán MP revírů splněn u rybích druhů štika, kapr, candát, amur a lín, u P revíru 473 104 je splněn ve 100% hodnoty ZP.

RZ - výlovy

 RZ Pustkovec výlovek:                                           RZ Polanka výlovek:

Kapr………………….. 490 kg                                Kapr…………………. 358 kg

Amur…………………. 100 kg                                Amur…………………  49 kg

Okoun…………………15 kg

Bílá ryba………………120 kg

Vysazeno do revírů MO

Obě RZ jsou připraveny na zimování.

 

 

Kontrolní odlovy

V měsíci říjnu byly provedeny kontrolní odlovy na některých odch. potocích se zaměřením na četnost násad dodaných v jarním období. Při odlovech byl počet kusů Por, ve 100m přelovených úseků 30 – 50 ks.

 Bez slovené násady byl potok Hrabyňka, do kterého bylo vysazeno 5000 ks plůdku.

Korespondence :

 

- MS Poruba 4 – po dobu nepřítomnosti předsedy MS p. Suchánka jej bude zastupovat p. Číž  a p. Bujnoch.

- MS Poruba 3 – p. Jančar informace o ukončení ve funkci hospodáře na RZ Pustkovec.

- zápis č. 9/2017 VÚS ČRS – pozvánka na hospodářské prověrky v roce 2017, kterých se zúčastní za MO předseda, jednatel, hospodář, účetní a předseda DK.

 

Diskuse :

- předseda MO p. Sklenář seznámil výbor MO s přípravou oslav 80. výročí rybářského sportu v Ostravě.

- předseda MS Poruba p. Kubala navrhuje odstranit komín z budovy na RZ Pustkovec, který byl poničen neznámým pachatelem. Výbor souhlasí a komín bude po demontáži uložen na MO.

Školení nových členů ČRS se uskuteční dne 9.12.2017 v 8:30 hod. na sále MO ČRS Ostrava ul. Záhumenní.

Zapsal :  Vaďura Richard -  jednatel MO ČRS

Ověřil :   Sklenář Václav -  předseda MO ČRS

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani