Zpráva výboru MS za uplynulé období

Vážené rybářky,vážení rybáři,kolegové

Uběhlo 1456 dnů od naší minulé výroční členské schůze a my se zde po takové dlouhé době opět scházíme, i když jsme se sešli v půli cesty na členské schůzi, ale nejdůležitější je tato schůze, abychom zde zhodnotili práci za uplynulé funkční období a opět rozhodli o těch, kteří nás budou zastupovat v jednáních s vedením MO.

Uplynulé roky v mnoha ohledech byly velmi náročné a vývoj mnohdy nebyl příliš nakloněn pro naší spolkovou činnost, ale v současné době mohu konstatovat, že vidím vývoj do budoucna za příznivý a mnoho věcí se již daří řešit ve prospěch naší MS.

Pojďme si projít některé stěžejní body, které jsme byli nuceni řešit v minulém čtyřletém cyklu.

- zpočátku to byl tlak ÚS na odvedení poplatku za brigádní činnost do pokladny ÚS tak i tlak na zvedání cen povolenek. Po velmi dobré přípravě a po udělení mandátu pro našeho předsedu MO se podařilo na konferenci ÚS najít kompromis.

- Zvednutí ceny povolenky pro lov na MP o dvě stě korun – na dobu určitou a to dva roky – ale vedení ÚS si toto prodloužilo do delší doby, aniž to bylo projednáno s členskou základnou.

- Zdražení povolenky Pstruhové o sto korun od letošního roku – rovněž bez projednání s členskou základnou

- Zvednutí ceny členské známky od letošního roku o sto korun – toto jsme plně podpořili

Ale pojďme nyní k dění v naší místní skupině:

- Výbor začal v roce 2014 pracovat ve složení: předseda - Pavel Merta

                                                                                  jednatel - Milan Kratochvíl

                                                                                  hospodář  - Jaroslav Bednář

                                                                                  pokladník - Arnošt Juřica

                                                                                  vedoucí mládeže – Radim Vytřas

Po nečekaném úmrtí našeho předsedy Pavla Merty a různých změnách v současné době pracuje výbor MS ve složení:   předseda - Milan Kratochvíl

                                                       jednatel – Jaroslav Bednář

                                                       hospodář  - Stanislav Maniak

                                                       pokladník - Arnošt Juřica

                                                       vedoucí mládeže - Radim Vytřas

                                                       vedoucí kroužku dětí  - Dalibor  Fojt

                                                       vedoucí kroužku mládeže - Petr Skura

             a sbor naších elevú, které pilně připravujeme k převzetí zodpovědnosti za činnost naší MS ve složení : Jan Lubojacký, Petr Holec, Martin Nožička a David Živný.

Výbor MS se sešel za uplynulé období celkem 40x na výborové schůzi a mimo to jsme se scházeli operativně dle potřeby. Nedělám to často, ale musím toto vedení pochválit a bylo evidentní, že tato parta lidí má zájem na řešení problému spojených s chodem naší MS.

Mezi hlavní úkoly patřilo plánování a organizování 32 řádných brigád a 15 mimořádných.

Pro dobrou informovanost našich členů jsme zřídili webové stránky naší MS a během výdeje povolenek rozdáváme kalendář všem členům naší MS s akcemi, které připravujeme a před každou akcí, informuje naší členskou základnu pomocí emailu o novinkách.

Dále se tato parta dle mého názoru starala o nám svěřený revír velmi dobře a věnovala jeho péči hodně svého volného času. Jenom mimochodem při výdeji povolenek pro členy jsme odpracovali cca 360 hodin, účastí na různých schůzích a jednáních cca 220 hodin, práci na revíru a rybářské chatě cca 400 hodin, přípravou a účastí na různých akcích (závody dětí všech stupňů, organizací různých setkání atd.)v rámci ČRS cca 700 hodin a mohl bych takhle pokračovat dále -  a to vše bez nároku na odměnu, ale nešlo by to bez Vás, bez těch, kteří nehledí na počet odpracovaných hodin pro MS ČRS a příjdou když je potřeba pomoci.

V uplynulém období nás nejvíce trápil stav našeho přítoku vody do našeho revíru. I když hlavní přítok je svěřen do péče MS Hrabůvka - strávili jsme spousty hodin jeho čištěním, opravami a budováním nadržovacího zařízení. I když snaha byla, boj jsme hodně prohrávali i díky tomu, že nám naši práci stále někdo sabotoval a nadržovací zařízení rozbíjel nebo ucpával přítokové roury.

V minulém období jsme provedli pod odborným vedením MO generální opravu česel na Horní Rezavce, odbahnili jsme částečně Velkou Rezavku a Malou Rezavku kde jsme vlastními silami vybudovali nová česla.

Během celého uplynulého období jsme bojovali se starými stromy okolo našeho revíru. Kácení stromů zde nepřichází v úvahu - poněvadž se nacházíme s celým revírem v chráněné oblasti NATURA 2000 a Poodří a tak vyřízení povolení na jakýkoliv zásah do přírody je velmi složité a trvá strašně dlouho.

Co se týče zarybnění revíru je prováděno dle výsadbového plánu a podzimní výsadbu kapra po dohodě s HO MO jsme rozdělili na dvě etapy (podzimní a jarní) tak, abychom  maximálně omezili případný úhyn této ryby. Toto opatření se nám velmi osvědčilo a chceme v něm i nadále pokračovat.

Co se týče naší spolkové činnosti, tak tu bych rozdělil na tři části, a to na část práce s dětmi, na část pořádaní akcí pro dospělé a na část závodní, zde spolupracujeme s občanským sdružením RSK Svinov.

K práci s dětmi:

Po dlouhém zvažování jsme provedli změnu v řízení kroužku a kroužek dětí jsme rozdělili na dvě části, na část se zaměřením na RT, kterou vede Dalibor Fojt a část se zaměřením na LRU kde byl vedením pověřen Petr Skura  a nad oběma bdí jejich vedoucí Radim Vytřas. Jak jsem se již zmínil, úzce spolupracujeme s RSK Svinov a společně pořádáme jarní závody dětí o Svinovský pohár a podzimní závod pro děti v lovu kaprů, dále spoluorganizujeme 14 denní letní tábor na Slezské Hartě. Proto považuji tuto činnost za jednu z nejdůležitějších a je velmi důležité si umět vychovat další generaci rybářů s pocitem sounaležitosti k našemu organizování ve spolku. Jedině tak si zajistíme své nástupce. O výsledcích a činnosti našeho kroužku dětí a mládeže se Vám jistě pochlubí náš vedoucí mládeže, v samotné informaci o činnosti.

K činnosti pro dospělé:

Co se týče činnosti pro Vás dospělé kolegy a kolegyně opět ve spolupráci s RSK Svinov pořádáme každoroční setkání s občany Svinova v prvních květnových dnech, tato akce má velkou odezvu u Vás i u zastupitelů obce Svinov, kde patříme v hodnocení mezi první tři spolky -  které vykonávají volnočasovou činnost pro občany obce. Velmi širokou odezvu má každoroční březnové setkání s nějakou významnou firmou v oblasti rybářského sportu. V letošním roce navíc vyzkoušíme nový typ tohoto formátu, a sice s pracovním názvem týden s firmou XY na vodách ČRS. Zde chceme propagovat s pomocí firem a odborníků na rybářství nové trendy a metody v rybářském sportu.

K činnosti se zaměřením pro rybářský sport:

V rámci naší MS máme organizované celé závodní družstvo v plavané MO ČRS Ostrava Preston, dále celé družstvo muškařů a družstvo dětí, které se zabývá jak závodní činností v oblasti LRU a to jak v plavané tak i lovu kaprů, tak i v oblasti RT. Zde dosahujeme velmi dobrých výsledků ve všech oblastech a hlavně výsledky našich dospělých závodníků a jejich přístup k našim dětem v kroužku je velmi podnětný a jsou jim i vzorem při dalším zlepšování. Členové kroužku se v mnohém snaží vyrovnat svým vzorům a některým se to již i daří. Celkově lze říci, že i díky naším sponzorům se nám daří úspěšně reprezentovat MO ČRS Ostrava. No a zde máme do budoucnosti plán (pokud budeme zvoleni) rozšířit tyto závodní družstva o další členy a založit i družstvo, které se bude věnovat lovu ryb na feeder, a nadále doplňovat sbor dosavadních trenérů o další kvalitními trenéry a konzultanty.

Vážené rybářky, vážení rybáři, kolegové,

po přestávce, která proběhne za chvíli proběhnou volby do výboru MS, dále o vyslání kandidátů do výboru MO a revizní komise, chci na Vás apelovat, aby jste volili uvážlivě a vybrali při volbách ty funkcionáře, o kterých si myslíte, že vás budou řádně zastupovat a budou hájit Vaše zájmy vůči MO. S kandidáty pro činnost v MS,MO a ÚS Vás postupně seznámím ve druhé půli této rozpravy před přestávkou a diskuzí, která se určitě a já v to věřím na toto téma a ne jenom toto téma rozběhne.

Na závěr mi dovolte, abych vám poděkoval za čas a práci, který věnujete údržbě našeho revíru. Počet Vás, kteří, pomáhají s činností v rámci brigád, je fantastický a je nejvyšší v rámci celé MO i když je nám to vyčítáno vedením naší MO -  že odpracované hodiny jsou na revíru hodně velké a musíme je snížit. Zde se musím pozastavit, ohradit se a říct že počet akcí, kterých se zúčastňujeme s dětmi v rámci ČRS a které pořádáme je velmi vysoký a musíme to nějakým způsobem zajistit a zároveň práce které odvádíme je velmi kvalitní a touto činností velmi hodně reprezentujeme a zviditelňujeme MO Ostravu.

Jako poslední mi zbývá poděkování všem našim sponzorům, bez kterých by nebylo možné konat tuto činnost a to již tím že přispívají cenami na závody dětí, letní tábor ale i na činnost MS ale i zapůjčením těžké techniky potřebné pro údržbu revíru nebo finanční částkou na mimořádné zarybnění. Nebudu nikoho jmenovat - poněvadž bych mohl na někoho zapomenout a bylo by mi to nemilé. Ještě jednou velké díky.  A toto díky také patří některým členům výboru MO ČRS Ostrava (předseda, jednatel, hospodář budovy MO a rybn.hospodáři) za férovost a ochotu jednat a hledat kompromisy. Je ovšem nutné podotknout že zároveň je nutné tlačit na vedení MO z nutností výměny některých funkcionářů. V nových volbách, které nás čekají, vyřadit ty, kterým dle našeho názoru nesvědčí funkcionaření . No a abych nekončil nepozitivně - musím za svou osobu velmi poděkovat vedoucí sekretariátu p.Čečotkové za nevšední ochotu a spolupráci i nad rámec jejich pracovních povinností.

Ještě jednou děkuji Vám všem za to, že jste si vyslechli tuto zprávu a za práci, kterou jste za uplynulé období odvedli na nám svěřeném revíru.

                                                                                      Za výbor MS ČRS Poruba 1

                                                                                      Milan Kratochvíl - předseda

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani