Zpráva vedoucího mládeže MS

Práce rybářského kroužku MS Poruba 1

 

2014-2018

V uplynulých letech, které jsem strávil jako vedoucí rybářského kroužku, se mi s Milanem Kratochvílem, Petrem Skurou a Daliborem Fojtem, podařilo předat dětem nejen mnoho rybářských znalostí a zkušeností, ale hlavně hodně radosti. Dětem jsme věnovali mnoho hodin času, tyto hodiny se ale neprojeví hned, nýbrž s několikaletým zpožděním. Dle momentální situace lze usoudit, že jsme směřování kroužku nastavili dobrým směrem, ve kterém budeme pokračovat.

Hlavním cílem je ukázat všem mladým rybářům rybařinu trochu jinak. Velký kus práce odvedli už mí předchůdci. Rybaření dětem ukazujeme jako životní styl a aktivní koníček. Snažíme se, aby se k přírodě chovali s ohleduplností a porozuměním a k loveným rybám s úctou.

V minulosti docházelo k postupnému snižování počtu dětí, které se kroužku účastní aktivně. Tento trend jsme nepozorovali pouze na úrovni naší MS, ale až na malé vyjímky se jednalo o globální problém kroužků převážně středních a velkých měst. Ke krokům, které v posledních letech vedly ke zvýšení počtu dětí, chodících do kroužku aktivně, se za chvíli dostaneme. Nyní jich na schůzky, probíhající pravidelně každý pátek od 15:00 do 17:00, dochází průměrně 16.

Jedním z hlavních kroků, v organizačních změnách, bylo rozdělení kroužku na dva paralelní kroužky - kroužek pro LRU (veden p. P. Skurou) a kroužek pro RT (pod vedením p. D. Fojta). Dětem se tak můžeme věnovat individuálněji a lépe zvládat programy jednotlivých schůzek.

Rybářský kroužek pod naší MS je dlouhodobě primárně zaměřen na lov plavanou. Ostatní způsoby lovu byly dětem prezentovány spíše okrajově. Díky již dříve zmíněnému rozdělení kroužku, jsme se v LRU kroužku v posledních letech začali, kromě plavané, věnovat i přívlači a kaprařině (tato změna sleduje trendy v rybařině). Díky spolupráci s kapraři z Ostravy a okolí se naši malí členové pravidelně zúčastňují kaprařského závodu - Junior Cup Čerťáky, kde dosahují velice pěkných výsledků. Na závody v přívlači se chystáme proniknout v nadcházející sezóně. Feederová

technika je také v plánu, momentálně uvažujeme, jak i tento oblíbený styl lovu zakomponovat douž tak nabitého celoročního plánu. Děti pak díky větší praxi u vody, téměř se všemi rybolovnými technikami, nejsou na rybách „ztracené” a mnohdy svými znalostmi a dovednostmi týkajících se daného způsobu lovu předčí i své rodiče, či prarodiče se kterými chodí rybařit.

Rybolovná technika je rozšířena i o nepovinné tréninky mimo plán kroužku, díky naší

spolupráci s Jiřím Plachým (současný vedoucí odboru RT VÚS), který je zároveň trenérem a aktivním závodníkem. Členové kroužku tak mají možnost zdokonalit se v RT přímo od závodníků a zároveň se mohou zúčastňovat i většího množství závodů.

Po proběhlé změně systému výuky, přichází velká pomoc i ze strany současných dorostenců (15-18 let), kteří se starají o nejmenší, nebo nejnovější členy individuálně, ti se pak rychleji naučí chytat ryby víceméně samostatně a poté se i lépe začlení do kolektivu. Tito dorostenci mají možnost zúčastnit se závodů mimo plán kroužku - buď aktivně formou pohárových závodů, nebo ligových závodů a mistrovství republiky pasivně v roli asistentů trenéra, kde mají možnost nahlédnout „pod ruce” závodníkům a jsou schopni se tak v praxi více přiučit.

Mimo páteční kroužky a závodů, kterých se zúčastňujeme, pro děti pořádáme i víkendové rybářské výlety, či individuální kroužky se specializací pro dané dítě (nejčastěji rybaření, nebo RT).

V letošním roce budeme pořádat již 18. Ročník Poháru Svinovských tůní. Ten se mezi rybářskými kroužky z Ostravy a okolí stal velice populárním. Díky perfektní organizaci, zázemí pro závodníky, profesionálnímu přístupu k celému závodu a bohatým cenám, si náš závod stále nachází mnoho nových příznivců a i malí rybáři se k nám rádi vracejí. Oproti ostatním závodům v Ostravě a okolí totiž máme zavedenu kategorii Začátečníků. V této kategorii se závodu mohou zúčastnit i

opravdoví nováčci do 10 let, kterým může pomáhat trenér (v omezené míře - určeno pravidly).

Průměrná účast je 70-80 závodníků, jedná se tedy o závod pro děti rybářských kroužků s největší účastí v rámci Moravskoslezského kraje.

V rámci MS organizuje p. Kratochvíl i letní rybářské tábory na Slezské Hartě, kterých se naši svěřenci účastní přednostně. Tento tábor, díky perfektní organizaci a nabitému rybářskému programu se těší obrovské oblibě a letos byl turnus naplněn již koncem ledna.

Další, v dnešní době již téměř samozřejmou věcí, bylo zřízení webových stránek našeho kroužku. Díky nim dochází k lepší koordinaci činnosti kroužku. Děti zde mohou naleznout veškeré informace potřebné pro účast na nadcházejícím kroužku, které jsou aktualizovány každý týden. Dále zde naleznou také výukové materiály, propozice a výsledky závodů.

Konkrétní úspěchy, které Vám budu nyní prezentovat, nejsou řazeny chronologicky, ale podle hodnoty umístění, kterého naši svěřenci v uplynulých sezónách dosáhli.

Výpis nejvýznamnějších úspěchů:

2017 - Mistryně České republiky v LRU plavaná - kat. U15 - Veronika Kepáková

2017 - 2. místo Národní kolo ZÚ - Veronika Kepáková

2017 - 2. místo Pohár VÚS ČRS Ostrava - Petr Hudec

2017 - Pohár starosty Poruby 1. a 2. místo (v prvních 14 bylo 9 dětí z kroužku P1)

2016 - 1. místo v družstvech v závodu O pohár města Olomouce

2016 - 2. místo v jednotlivcích v závodu O pohár města Olomouce (Lubojacký Jan)

2016 - 3. místo Pohár VÚS ČRS Ostrava - Patrik Magdolen

2016 - titul Mistra české republiky v týmech získává Jan Lubojacký s družstvem MO ČRS Ostrava

PRESTON

2015 - 1. a 2. Místo - Krajský přebor - kat. U18 (Martin Nožička, Mokroš Jan)

od 2014 - pravidelná účast členů kroužku v každém z Krajských kol zlaté udice

02.03.2018

Radim Vytřas

__________________________

vedoucí mládeže MS Poruba 1

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani