Zpráva pokladníka MS

Vážení rybáři, vážené rybářky a hosté.

Ze všeho nejdříve bych se vám chtěl představit. Jmenuji se Arnošt Juřica a jsem pokladníkem MS Poruba 1.

Do této funkce jsem byl zvolen na členské schůzi  15.3.2014.

Pokladnu včetně náležitostí spojených s mou funkcí pokladníka jsem převzal 12.4.2014.

Každoročně naše MS hospodařila s částkou od MO ve výši 1000,-Kč.Všechny vynaložené peníze byly vždy ke konci roku řádně vyúčtovány na MO Ostrava.

Tyto částky jsme použili na zakoupení občerstvení na brigádách, kroužek dětí a na kancelářské potřeby.

Pro letošní rok jsme opět obdrželi provozní zálohu od MO Ostrava ve výši 1000,-Kč. Částečně jsme ji již použili na zakoupení občerstvení na mimořádných brigádách a dále bude použita dle potřeb MS.

S rybářským pozdravem Petrův zdar.

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani