Zpráva hospodáře MS

Vážení kolegové rybáři , rybářky a hosté

Dovolte mi, abych úvodem své zprávy poděkoval Vám všem za pomoc při údržbě nám svěřeného revíru a zároveň se omluvil za svou nepřítomnost, ale zdravotní stav mi nedovoluje být dnes mezi Vámi.

Po svém zvolení do funkce hospodáře v roce 2015 a velmi rychlém předání funkce od bývalého hospodáře, jsem do toho bez zkušeností spadl po hlavě. Díky našemu předsedovi Milanu Kratochvílovi, jeho vědomostem, kontaktech s odborníky, jeho zkušenostech a jeho vedení, jsem se pomalu zapracovával. Rovněž musím poděkovat bývalému hospodáři Jardovi Bednářovi, který mně nastartoval a nasměřoval správným směrem za to jím musím jim oběma velmi poděkovat a i za to, že mně toho tolik naučili.

Brzy jsem začal orientovat a začal zjišťovat stav na revíru. Členové výboru a při enormním vytížení členů MS a to i nad rámec splnění fondu brigádnických hodin odpracovali mnoho brigádnických hodin.

V uplynulém období jsme provedli tyto práce:

- Odtěžení sedimentu na výtoku spodní Rezavky a přítoku  do Pionýráku

- kácení stromů

- pomoc při budování nových česel na Velké a Malé Rezavce

- sekání trávy okolo celého revíru 1x měsíčně

 - trhání stulíků

- příprava dřeva na zimu pro dětský kroužek

- nátěry a malby na rybářské chatě

- různé opravy a práce na revíru

- rozhodčí na různých závodech pro děti

- pomoc při organizaci akcí pořádaných všemi složkami ČRS

- opravy a udržování nadržovacího zařízení na našem přítoku Mlýnka

- stavění a bourání dětského letního tábora na Slezské Hartě

- odstranění následků jarní povodně

   (bližší rozbor provedených prací k nahlédnutí nebo bude přednesen v diskusi)

Pro budoucnost, pokud budu zvolen a budu moci pokračovat ve své funkci, jsem si vytýčil jako další velký úkol zlepšení komunikace a spolupráce s kolegy s MS Hrabůvka, kteří obhospodařují revír nad námi -  Horní Rezavku a mají na starosti i přítok do našeho revíru, na potoku Mlýnka a provést řádné zaškolení mého nástupce, tak aby mohl být v dalším období zvolen.

Největším problémem pro letošní rok a následné roky, vidím ve špatném stavu přítoku z napájecího potoku Mlýnka, který je plně zanesen sedimenty a voda která jím protéká, nestačí v teplých letních měsících dostatečně napájet naše rybníky a musíme každoročně v letních měsících uzavřít celý revír pro rybolov. Dalším problém jsou neustále se rozrůstající stulíky a trhání těchto rostlin je velmi náročné jak na čas, tak na logistické zabezpečení a množství brigádníků (na jednu brigádu je zapotřebí nejméně 15 osob a těchto brigád potřebujeme cca 30) a proto zde u těchto problémů musíme najít řešení ve spolupráci s naší MO.

Co se týče zarybnění – je náš revír řádně doplňován rybami, dle zarybňovacího plánu.

Za celé mé zvolené období se vysadilo cca:

- 5000 kg kapra

- 500 ks  amura

- 250 kg lína

- 480 ks candáta

- 30 kg štiky          

Co se týče výtěžnosti ulovených ryb na našem revíru je uvedena v přehledu v předem připravených  v materiálech na stolech. 

                                   Děkuji za pozornost

                                                                                                         Hospodář MS Poruba 1

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani