Zápis o průběhu členské schůze 3.3.2018

Zápis o průběhu výroční členské schůze ze dne 3.3.2018

Schůzi zahájil a řídil p.Kratochvíl.

Program výroční členské schůze:

1)      Zahájení, přivítání, členů a hostů

2)      Uctění památky zesnulých za uplynulé období

3)      Volba návrhové, volební a mandátové komise 

4)      Zpráva o činnosti výboru MS ČRS Poruba 1 - za uplynulé volební období

5)      Zpráva hospodáře o činnosti MS ČRS Poruba 1 - za uplynulé volební období

6)      Zpráva o činnosti MS ČRS Poruba 1 kroužku dětí a mládeže za uplynulé volební období

7)      Zpráva pokladníka MS ČRS Poruba1 za uplynulé volební období

8)      Sdělení výboru MO ČRS Ostrava – dopis

9)      Předání ocenění dětským sportovcům MS ČRS Poruba 1

10)  Předání vyznamenaní členům MS ČRS Poruba 1 

11)  Seznámení s kandidáty do funkcí ve výboru MS ČRS Poruba1

12)  Seznámení s kandidáty do funkcí ve výboru MO ČRS Ostrava

13)  Seznámení s kandidátem do Dozorčí komise MO ČRS Ostrava

14)  Přestávka (20 minut)

15)  Diskuze o předchozích bodech

16)  Návrh delegátů na konferenci MO ČRS Ostrava

17)  Volba kandidátů do výboru MS ČRS Poruba1

18)  Volba kandidátů do výboru MO ČRS Ostrava

19)  Volba kandidáta do Dozorčí komise MO ČRS Ostrava

20)  Volba delegátů MS na konferenci MO ČRS Ostrava

21)  Usnesení a závěr  -  návrhová komise

Členská schůze proběhla dle programu a členské schůze se zúčastnilo 70 členů MS Poruba1 s hlasem volebním a 5 členů bez hlasovacího práva a v přiložených přílohách jsou jednotlivé zprávy, seznam vyznamenaných, výsledky voleb, dotazy s diskuse a odpovědi na vznesené dotazy a usnesení s členské schůze a podepsané archy s účastníky schůze

Výsledky voleb: Jméno voleného     -  počet hlasů pro

                             Haderka Petr        -                    52   

                             Kašák Josef            -                    47    

                             Klímek Jakub         -                    51

                             Skura Petr              -                    53

                             Juřica Arnošt          -                   54

                             Maniak Stanislav   -                   53

                             Fojt Dalibor            -                   52

                             Horák Miroslav      -                   47

                             Bednář Jaroslav     -                   46

                             Vytřas Radim         -                    56

                             Kratochvíl Milan    -                    55

Prvních pět s největším počtem hlasů bylo zvoleno za členy výboru MS Poruba1 a tím pádem budou zastupovat členskou základnu v jednáních s ostatními složkami.

Jako kandidáti do výboru MO ČRS Ostrava byli navrženi a zvoleni :

                                                                                                                      Vytřas Radim

                                                                                                                      Lubojatzký Petr

Jako kandidát do dozorčí komise byl navrhnut a po té zvolen:         Kratochvíl Milan

Zvoleni delegáti na konferenci MO Ostrava dne: 7.4.2018 od 9.00 hodin

                                                                               Lubojatzký Petr

                                                                               Juřica Arnošt

                                                                               Vytřas Radim

                                                                               Skura Petr

                                                                               Kratochvíl Milan

Diskuze:

p. Kratochvíl - pozval všechny na rybářskou akci která se koná 10.3.2018 v restauraci Ural

p. …………… - reakce na přednesený dopis od MO Ostrava - Brigádnická činnost - je pro zachování současného stavu ( na brigády chodí rád a dozví se na nich mnoho informací – jinak informace o činnosti nemá)

                              - proč se nelikvidují predátoři

                              - po povodních vznikají s koryt řek stoky díky nešetrnosti prací při jejich odstraňování (vjezd těžké techniky do koryt)

                              - dotaz na informace z médií ohledně omezování úlovků

p.Koláček  -  Téma brigády: informoval o členech že chodí na více brigád a pak svou účast přeprodávají těm kteří se brigád neúčastní – je třeba tomu zamezit

p.Hajdůček  -  Dotaz na přítok na Mlýnce, dotaz na výši ceny povolenky a dotaz o kvalitě zarybňování

p.Teichman – Zarybnění revíru , Enormní tlak na Ostravici 1 – zvážit zavedení úseku Chyť a pusť.

p.Pražák – Ostravice 1 – bylo by dobré zvážit možnost ochrany lokality – možnost kvalitního rybaření pro přívlač a mušku.Snažit se prosadit úsek Chyť a pusť.

p.Kašák – úsek chyť a pusť není dobrá myšlenka – ubyde zde rybářů.

p.Šafařík – upozornil na nesprávné zaměření označující revír Ostravice1

p.Novák – upozornil na škodlivost ryb z úseku Ostravice1 – kontaminace ryb je na uvedeném úseku dle rozboru velmi velká

p.Sklenář -  zhodnotil činnost MS Poruba 1 – hodnocení bylo kladné

                  -  MS Poruba2 byla zrušena

                  -  v rámci MO Ostrava bylo prodáno 5455kusů -  všech druhů povolenek.

                  -  brigádnické hodiny: pokud by všichni členové MO kteří jsou povinni odpracovat brigádu provedli úhradu brigády - dělalo by to v příjmu pro MO Ostrava cca.1 700 000,-Kč. 

                  - díky nízké částce 500,-Kč je pro mnohé členy s ostatních MS lepší odpracování zaplatit , u nás je mnoho odpracovaných brigádnických hodin a je třeba to snížit

                  - vysvětlil tok financí za členské známky,povolenky a brigády.

                  - uvedl že ÚS za pronájem vodních ploch ročně zaplatí 4 300 000,-Kč

Po projednání všech bodů p.Kratochvíl poděkoval všem přítomným za účast a klidnou a efektivní diskuzi. Zároveň poděkoval bývalému vedení MS za práci a popřál novému vedení mnoho úspěchů.

                                                                                           Zapsal Milan Kratochvíl v.r.           

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani