Usnesení z výroční schůze MS

                         Usnesení členské schůze  MS ČRS Poruba 1-Svinov

                            konané dne 3.3.2018 v areálu MO ČRS Ostrava

  1. Členská schůze bere na vědomí:

a)      Zprávu o činnosti výboru MS ČRS Poruba1 za uplynulé období

b)      Zprávu hospodáře MS ČRS Poruba1

c)      Zprávu o činnosti kroužku dětí a mládeže při MS ČRS Poruba1

d)     Zprávu pokladníka MS ČRS Poruba1

  1. 2.     Členská schůze volí:

a)      Výbor MS ČRS Poruba 1 ve složení

 

              1)    Radim Vytřas

              2)    Petr Skura

              3)    Milan Kratochvíl

              4)    Stanislav Maniak

              5)    Arnošt Juřica

b)     Kandidáty do výboru MO ČRS Ostrava

 

               1)     Petr Lubojatzky

               2)     Radim Vytřas

c)       Kandidáta do dozorčí komise MO ČRS Ostrava

 

                1)  Milan Kratochvíl   

                      d)   Delegáty na konferenci MO Ostrava:

                              1)  Milan Kratochvíl

                              2) Petr Lubojatzky

                              3) Arnošt Juřica

                              4)  Radim Vytřas

                              5) Petr Skura

  1. Členská schůze schvaluje

a)      Zprávu výboru MS ČRS Poruba 1

b)      Zprávu hospodáře MS ČRS Poruba 1

c)      Zprávu vedoucího mládeže MS ČRS Poruba 1

d)     Zprávu pokladníka MS ČRS Poruba 1

e)      Volbu výboru MS ČRS Poruba1

f)       Volbu kandidátů do výboru MO ČRS Ostrava

g)      Volbu kandidáta do dozorčí komise MO ČRS Ostrava

h)      Volbu delegátů na konferenci MO ČRS Ostrava dne:

i)     Vyznamenání členů MS ČRS Poruba1

j)     Usnesení této výroční schůze MS ČRS Poruba 1

  1. Členská schůze ukládá:

a)      Všem členům MS věnovat trvalou pozornost a péči všem revírům, zejména pak revírům ODRA 2A/5,6

b)      Výboru MS projednat přednesené diskusní příspěvky a dotazy (pokud nebyly projednány v průběhu schůze) a podat potřebná vysvětlení do 2 měsíců od konání členské schůze

c)      Výboru MS aktivně se podílet na připravovaných změnách v systému brigádnické činnosti a být nápomocen při řešení této problematiky.

 

V Ostravě dne 3.3.2018

Podpisy členů návrhové komise:    Juřicová Jarmila v.r.

                                                               Lubojatzký Petr v.r.

                                                               Hajdůček Ivan v.r.

                         Usnesení členské schůze  MS ČRS Poruba 1-Svinov

                            konané dne 3.3.2018 v areálu MO ČRS Ostrava

  1. Členská schůze bere na vědomí:

a)      Zprávu o činnosti výboru MS ČRS Poruba1 za uplynulé období

b)      Zprávu hospodáře MS ČRS Poruba1

c)      Zprávu o činnosti kroužku dětí a mládeže při MS ČRS Poruba1

d)     Zprávu pokladníka MS ČRS Poruba1

  1. 2.     Členská schůze volí:

a)      Výbor MS ČRS Poruba 1 ve složení

 

              1)    Radim Vytřas

              2)    Petr Skura

              3)    Milan Kratochvíl

              4)    Stanislav Maniak

              5)    Arnošt Juřica

b)     Kandidáty do výboru MO ČRS Ostrava

 

               1)     Petr Lubojatzky

               2)     Radim Vytřas

c)       Kandidáta do dozorčí komise MO ČRS Ostrava

 

                1)  Milan Kratochvíl   

                      d)   Delegáty na konferenci MO Ostrava:

                              1)  Milan Kratochvíl

                              2) Petr Lubojatzky

                              3) Arnošt Juřica

                              4)  Radim Vytřas

                              5) Petr Skura

  1. Členská schůze schvaluje

a)      Zprávu výboru MS ČRS Poruba 1

b)      Zprávu hospodáře MS ČRS Poruba 1

c)      Zprávu vedoucího mládeže MS ČRS Poruba 1

d)     Zprávu pokladníka MS ČRS Poruba 1

e)      Volbu výboru MS ČRS Poruba1

f)       Volbu kandidátů do výboru MO ČRS Ostrava

g)      Volbu kandidáta do dozorčí komise MO ČRS Ostrava

h)      Volbu delegátů na konferenci MO ČRS Ostrava dne:

i)     Vyznamenání členů MS ČRS Poruba1

j)     Usnesení této výroční schůze MS ČRS Poruba 1

  1. Členská schůze ukládá:

a)      Všem členům MS věnovat trvalou pozornost a péči všem revírům, zejména pak revírům ODRA 2A/5,6

b)      Výboru MS projednat přednesené diskusní příspěvky a dotazy (pokud nebyly projednány v průběhu schůze) a podat potřebná vysvětlení do 2 měsíců od konání členské schůze

c)      Výboru MS aktivně se podílet na připravovaných změnách v systému brigádnické činnosti a být nápomocen při řešení této problematiky.

 

V Ostravě dne 3.3.2018

Podpisy členů návrhové komise:    Juřicová Jarmila v.r.

                                                               Lubojatzký Petr v.r.

                                                               Hajdůček Ivan v.r.

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani